Bepaalde nuances in taal blijven toch lastig te begrijpen als het niet om de moedertaal gaat, vandaar dat mensen nog steeds graag in de eigen taal lezen. Daar kan ik bij helpen, door zowel vanuit het Engels naar het Nederlands te vertalen als andersom. Hiernaast kan ik ook reviseren of screenen (minder intensief dan reviseren). Voor meer informatie kunt u terecht onder het kopje Diensten, waar ook wat van mijn ervaring te vinden is.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk reageren.

Certain nuances in language remain difficult to understand when it doesn’t concern the mother tongue, hence why people still often read in their own language. I can help you in this, by translating from English into Dutch and vice versa. I can also serve as an editor or screener (less thorough than editing) for your translations. For more information, you can take a look at my page Services, where you can also view my experience.

You can contact me for more information. I will reply to you as soon as possible.