Steeds vaker heeft men het erover dat computers alles zullen overnemen en waarom zou men vertalers nog nodig hebben als een computer het voor niets doet? Simpel: bepaalde nuances in taal kunnen computers niet juist omzetten. Woordgrapjes vormen een voorbeeld, maar behalve dat zijn computervertalingen ook erg statisch en niet aantrekkelijk om te lezen. Maar hier kan ik bij helpen, door zowel vanuit het Engels naar het Nederlands te vertalen als andersom, en wat betreft meer algemene teksten kan ik ook vanuit het Duits werken – maar dan altijd naar de moedertaal. Hiernaast kan ik ook reviseren of screenen (minder intensief dan reviseren). Voor meer informatie kunt u terecht onder het kopje Diensten, waar ook wat van mijn ervaring te vinden is.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk reageren.

Increasingly often it is mentioned how computers will take over the world, and why both with translators if a computer can do the work for free? Well, certain nuances in language cannot be translated properly by a computer.┬áPuns, for example. In addition, machine translations don’t always transition well and can feel awkward to read. I can help hereby translating from English into Dutch and vice versa, and for more general texts I can also work from German. I can also serve as an editor or screener (less thorough than editing) for your translations. For more information, you can take a look at my page Services, where you can also view my experience.

You can contact me for more information. I will reply to you as soon as possible.